Virolaisen Sirp-kulttuurilehden kritiikki
Virolaisen Sirp-kulttuurilehden kritiikki

Virolaisen Sirp-kulttuurilehden kritiikki

Arvostettu virolainen kulttuurilehti Sirp julkaisi kritiikin Eikä merta enää ole -esityksestä 31.7.2015. Katso koko artikkeli (viroksi).

“„Eikä merta enää ole“ connects, in a fascinating way, themes of folklore and modern theatre language. /…/ The play is deeply moving, but never sentimental; enthrallingly jolly, but not for a moment vulgar. /…/ It is truly refreshing to see theatre, that doesn’t sanctify egoistic suffering or everyday illusions of happiness, but invites to the road of purification and renunciation – while doing it with no pathetic, naivety or didactics, but very personally, playfully and contemporary.”

(Translated from:)
„Eikä merta enää ole“ ühendab paeluval moel folkloorse ainestiku ja tänapäevase teatrikeele./…/ Lavastus on sügavalt hingeliigutav, aga mitte kordagi sentimentaalne; kaasahaaravalt lustakas, ent mitte hetkekski labane./…/ On tõesti värskendav näha teatrit, mis ei pühitse egoistlikke kannatusi ega argiseid õnneillusioone, vaid kutsub kaasa puhastumise, loobumise teele – seejuures vähimagi pateetika, naiivsuse või didaktikata, vaid väga isiklikult, mänguliselt ja nüüdisaegselt.